Budi svoja

O nama

 

www.budisvoja.rs je jedna od aktivnosti projekta organizacije „Centar za edukaciju i savetovanje - Katalista“, koju su pokrenule psihološkinje aktivistkinje za ženska prava. Kako odrastanje u svakom vremenu nosi izazove, želele smo da podržimo devojke koje se suočavaju sa mnogim dilemama kroz koje smo i same prošle. Saradnju dugu 10 godina osnivačice su započele tokom studija i kroz rad u Autonomnom ženskom centru protiv nasilja nad ženama. Tokom tog perioda razvile smo bogato iskustvo u radu sa mladima kroz rad u školi, radioničarski rad, obuke vršnjačkih edukatora i individualno savetovanje i psihoterapiju.   

 

Krajem 2011. organizovale smo fokus grupe  u srednjim školama koje su imale za cilj da utvrde potrebe naše ciljne grupe i posluže kao osnova za dalji razvoj preventivnog programa. Projekat koji je planiran za period 2013-2014. odnosi se na prevenciju problema kod devojčica u srednjoškolskom uzrastu kroz osnaživanje učesnica i poboljšanje njihovog položaja u Srbiji. Projekat sadrži 3 dela, prvi - direktan preventivan i edukativan rad sa devojčicama koji je organizovan kroz radioničarski program sa jedne strane, a sa druge kroz edukativni veb-sajt i savetodavni info-centar za devojke. Sledeća komponenta projekta je uticaj na nacionalnu politiku koja se odnosi na mlade. Usmerena je na praćenje implementacije Nacionalne strategije za mlade i Akcionog plana, uz težnju da utičemo na bolju reprezentaciju potreba devojčica i devojaka u budućim dokumentima u vezi sa mladima koji su planirani za period posle 2014. godine. I kao treći deo, planirano je povezivanje sa organizacijama u Srbiji i regionu sa kojima imamo zajedničke ciljeve i ciljnu grupu radi razmene iskustava i kreiranja dokumenata o dobrim praksama. 

Svaka vrsta komentara i povratnih informacija je dobrodošla, ovo je prostor koji ćemo graditi sa vama i zbog vas. Pišite nam na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Share