Budi svoja

Tvoja prava u vezi

 

imam prava da:

 

o    pozovem dečka da izađemo

o    da odbijem poziv na sastanak

o    da uvek budem tretirana sa poštovanjem

o    da biram i zadržim svoje prijatelje

o    da kažem svom parteru kada želim nežnost/fizičku bliskost

o    da odbijem fizičku bliskost

o    da se predomislim – u bilo kom trenutku

o    da raskinem

o    da se prema meni odnosi kao prema ravnopravnoj

o    da odbijem seks u bilo koje doba iz bilo kog razloga

 

Share