Budi svoja

Kako pomoći drugarici koja je u nasilnoj vezi?

 

Šta treba da znaš?

Gledati kako osoba koju voliš trpi nasilje je veoma bolno iskustvo, možeš se osećati bespomoćno i kao da ne znaš kako da joj pomogneš. Odluku da raskine može doneti samo ta osoba, ali takođe postoji i mnogo stvari koje možeš da učiniš da pomogneš da ona ostane bezbedna.

Prijateljica koja prolazi kroz nasilje može na to gledati na vrlo različit način nego ti. Možda je čula da je to njena krivica i oseća se odgovornom. Može se osećati tužnom i usamljenom zbog raskida, iako je veza bila nasilna. Može se vraćati bivšem dečku više puta, uprkos tvojim savetima. Seti se da za nju i sam razgovor o preživljenom nasilju može biti težak.

Informiši drugaricu o važnim činjenicama vezanim za nasilje:

·         Pomozi joj da prepozna da nasilje nije «normalno» i da nije njena krivica. Svaka osoba zaslužuje vezu (vezu bez nasilja) u kojoj će je poštovati.

·         Objasni joj znake upozorenja. Reci joj da je opasno da ih ignoriše i da se nasilje pogoršava sa vremenom.
Šta možeš da uradiš?

 Slušaj, veruj. Ako ti se čini da nešto nije u redu, nemoj da ignorišeš znakove upozorenja.

·   Slobodno započni razgovor, ako misliš da joj je potrebna pomoć. Reci joj da si zabrinuta za njenu bezbednost i da želiš da pomogneš.
·         Pruži podršku i pažljivo saslušaj.
·         Pitaj kako da pomogneš.
·         Ohrabri je da potraži pomoć.

Fokusiraj se na prijateljicu, a ne na osobu koja je povređuje. Ne teraj je da bira između dečka i tebe. Podrži je, bez obzira šta odluči Čak i ako odluči da ostane sa njim, važno je da oseća da i dalje može sa tobom da priča o svemu. Ako još uvek nije spremna da raskine, nemoj da prekidaš vaše prijateljstvo. Tvoja podrška i savet mogu biti upravo ono što će omogućiti da kasnije uradi pravu stvar.

Podrži je.

·         Podstakni je da se obrati odrasloj osobi od poverenja.
·      Informiši se o mestima gde može dobiti pomoć. Daj joj broj SOS telefona. Poveži je sa organizacijama koje mogu da joj pruže informacije i podršku.
·         Pomozi joj da napravi sigurnosni plan.
·       Ne pokušavaj da stupiš u kontakt sa nasilnikom! Niti da npr. objaviš negativne stvari o njemu na internetu – to će samo pogoršati situaciju za tvoju drugaricu.
·         Nastavi da je podržavaš i ako ostane sa nasilnikom, posle raskida ili čak i ako mu se vrati.

Čak i ako ti se čini da ništa „konkretno“ ne može da se uradi, seti se da kroz pružanje brige i podrške već činiš upravo ono što je potrebno!

 

 

Šta ako želi da sve ostane tajna ili ne želi nikome da se obrati?

 

Iako sigurno želiš da poštuješ želju svoje drugarice, najvažnija je ipak njena bezbednost. Zbog toga je neophodno je da se za početak ti obratiš nekoj odrasloj osobi od poverenja. Pored toga što je preteško da se sa nasiljem boriš sama, u ovakvim situacijama pomoć odraslih je neophodna, posebno ako se brineš da bi mogla da bude fizički ugrožena. Tvojoj prijateljici je potrebna pomoć, čak iako ona možda ne misli tako.

Reci joj da želiš da joj pomogneš da porazgovara sa nekom odraslom osobom od poverenja o ovome. Ponudi da budeš s njom tokom tog razgovora. Podseti je da odrasla osoba može da:

- ponudi informacije i savet,

- obezbedi sigurno mesto na koje može da se skloni,

- poveže je sa osobama ili institucijama koje mogu da je zaštite.

Share